Uncategorized

Tự dưng lại thấy ảnh cuả tui bị treo chình ình trên chương trình của đài truyền hình chính thống VTV

Tự dưng lại thấy ảnh cuả tui bị treo chình ình trên chương trình của đài truyền hình chính thống VTV-3 .
Ảnh này tui chưa bao giờ in bán cho ai , cũng chưa bao giờ mang đi thi thố đấu xảo chốn thí-trường nghệ-sĩ ….. Vậy mà đã thấy người ta xài chùa từ hồi nẳm tuốt ngoài xứ Campuchia và khắp …. thế giới . In cả vào trong sách giáo-khoa dùng cho con nít
Vậy giờ phải làm sao hả Vi Lê Nguyễn Hoàng Thắng Thế Lê . Nếu kiện thì có được đền hông .? Được cỡ nhiu …?

Cám ơn Tung Bui đã chỉ điểm – Hic .
See Translation

67 Comments