Uncategorized

Trong không khí linh thiêng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ

Trong không khí linh thiêng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, chợt nhớ tới website www.lietsi.com của anh Thành Topica AI. Tuy chỉ có mình anh xây dựng website, nhưng đã tập hợp được thông tin và địa điểm của 743.418 phần mộ liệt sĩ, tất cả là nhờ cộng đồng những người hảo tâm tự nguyện nhập liệu. Theo thông tin của anh Thành, hơn 90% phần mộ liệt sĩ đã được thống kê tại website lietsi.com và hàng ngàn gia đình đã tìm được người thân hi sinh trên chiến trường bằng phương thức tìm kiếm trực tuyến.
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ – Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
See Translation

3 Comments