Uncategorized

Tranh lụa xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ thứ III sau CN

Tranh lụa xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ thứ III sau CN. Vào cuối thế kỷ thứ II sau CN – Phật Giáo bắt đầu được truyền vào Việt Nam. Dòng Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Nguyên Thuỷ đồng thời được truyền vào quốc gia này. Một thời gian sau – các nhà sư Phật Giáo nói trên đã vẽ chân dung trên lụa để thờ người chết. Họ cũng vẽ tranh phong cảnh, ảnh Đức Phật và sinh hoạt tôn giáo … trên lụa. Về sau dân Việt Nam đã học cách hội hoạ này để thể hiện đời sống trần tục của họ. Hoạ sĩ tiêu biểu nhất cho thời hoàng kim của tranh lụa Việt Nam là cụ Nguyễn Phan Chánh ( 1892 -1984 ). Sự thật tranh lụa Việt Nam là loại tranh duy nhất có thể có vị trí trong lãnh vực hội hoạ thế giới – nếu biết gìn giữ, duy trì và phát triển đúng cách ! Ngoài ra tranh Việt Nam nói chung không có nhiều cơ hội đứng ngang hàng với Tây Phương – trong lãnh vực tranh sơn dầu, khắc gỗ, màu nước, chì than, acrylic… PXQ 2017
See Translation