Uncategorized

Tiền thợ

Tiền thợ , Tiền vải thì mình rất xòng phẳng trả người ta … Nhập hàng bên TQ trả 100% tiền hàng không nợ TQ lấy 1 đồng .. Về đây cho người ta nợ .. Chỉ cần họ nợ lấy 1,2 tháng là coi như cái số hàng đó bán đúng giá gốc cho họ . Không lãi 1 xu vì tiền tệ bên TQ liên tục tăng … Đã có lòng giúp đỡ nhau làm ăn thì mong các bạn hiểu dùm . Từ nay mình sẽ không cho ai nợ nữa ! Nợ kiểu này chắc bán nhà mà trả nợ dùm

6 Comments