Uncategorized

THƯ MỜI ĐẶC BIỆT ĐẾN BẠN BÈ

THƯ MỜI ĐẶC BIỆT ĐẾN BẠN BÈ, ĐẠO HỮU
chùa Pháp Vân, 1299 Giải Phóng vào 19h00 tối 29AL (thứ 3 tới, ngày 25/04DL) sẽ tổ chức lễ cúng dàng 1.000 ngọn đuốc tuệ đến Tam Bảo nhân tháng PHẬT ĐẢN SINH-THÀNH ĐẠO-NIẾT BÀN. Đồng lễ cúng dàng là sám hối cửu huyền thất tổ, ông bà, nhất là cha mẹ hiện tiền quá vãng, sám hối thai nhi bé đỏ, thân quyến và hữu ân thầy tổ, sám hối những lời nói, hành động, những tiền khiên tật-bệnh, những oan gia trái chủ từ quá khứ vô lượng đến hiện tại đã gây ra sự khổ, sự giận dữ và tổn hại đến chúng sinh khác. Ác nghiệp, ác nhân, ác duyên quá khứ là sự ngăn che, là chướng ngại và phan duyên cho người trần thế không được thọ hưởng hạnh phúc viên mãn cõi người.
Phước báu từ lễ này phát sinh thù thắng, vi diệu là bất khả tư, bất khả nghị.
Đạo tràng Phật Giáo Nguyên Thuỷ chùa Pháp Vân, 1299 Giải phóng trân trọng kính mời:
– các bạn bè, thiện nam, tín nữ cùng đạo hữu phật tử
Hãy cùng nhau giành thời gian quý báu và sự thành tâm vân tập về chùa cùng nghiêng mình khiêm hạ, phủ phục 5 vóc dưới kim thân Phật Thích Ca Mâu Ni và 28 vị tiền Chánh Đẳng Chánh Giác ngưỡng mong thân và tâm được tưới tẩm, thấm đượm sự nhiệm mầu chư Phật và ánh quang chiếu pháp đạo nhằm tiêu tan đi những nhọc nhằn, nỗi khổ trên thân và tâm của thế gian. Mang đến sự an bình, thanh nhẹ và hạnh phúc hồng trần để gia tăng giá trị đời sống.
Thời gian từ 19h bắt đầu (kết thúc 21h30), bạn nào tham dự cần đến sớm từ 18h để tự tay cúng dàng, dâng hoa và tự tay thắp lên hàng đuốc tuệ cúng dàng Tam Bảo (Nếu tự mua nên tư vấn BTC 09.8584.8889 để tránh mua loại nến không phù hợp).
Nội dung:
– Lễ Phật
– Nhiễu xá lợi Phật
– Xin nguyện tự mình nương nhờ Phật
– Lễ cúng dàng hoa đăng
– Tịnh hóa Pháp Thân
– Sám hối
– Xem phim PG
– Chia sẻ hướng dẫn tu tập theo chánh pháp và tặng sách.
Kính mời cùng tự do tham dự
TM BTC
Tuệ Đông
(các bạn hoan hỉ phát tâm công đức chia sẻ đến nhiều người để tạo phúc qua việc gieo duyên lành hướng về Tam Bảo đến mọi người)

16 Comments