Uncategorized

Sao già khó ưa thế không biết

Sao già khó ưa thế không biết, tự nhiên sanh tật dễ ghét nhiều thứ, thí dụ mở tủ lạnh ra thấy để sẵn dĩa bưởi giúp việc cắt, ghét!/ 7h sáng cô giáo bấm chuông để vô dạy yoga, cũng ghét
Bao giờ mới bỏ cái tật ám chướng này đây hả con già Quyên khùng ?

One Comment