Uncategorized

Quyển sử mà theo ý kiến của mình là đẹp nhất Việt Nam từng xuất bản

Quyển sử mà theo ý kiến của mình là đẹp nhất Việt Nam từng xuất bản, đẹp từ hình thức đến nội dung (tuy vẫn chưa ưng phần Mạc triều lắm do cụ Kim chửi khét quá). Nói chung là đáng từng xu một. Sách bây giờ ruột hay chưa đủ, bìa cũng phải chất. Không đọc thì đem trang trí tủ sách cũng đẹp nhà.
Món quà cực kỳ đáng giá với người yêu sử Việt, cầm lên thấy phấn khích lắm.