Uncategorized

Nhận thức và tư duy là hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Nhận thức và tư duy là hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Đôi khi chỉ cần gặp được ai đó, hay theo ai đó để học hỏi mà có thể giúp bạn thay đổi được tư duy, nhận thức cũng được coi là đã thành công trong kiến tạo tương lai.
Tư duy sai, nhận thức sai sẽ dẫn tới lựa chọn sai làm hùng hục như trâu cả đời vẫn không khá lên được.
Bởi,
Lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực.
Nên tư duy đúng, nhận thức đúng sẽ đưa ra những lựa chọn đúng mà từ đó có thể nhàn hơn mà vẫn giàu nhanh hơn.
Thà rằng văn ôn võ luyện, mài kiếm 3 năm mới xung trận, chỉ cần một năm là đủ giàu còn hơn cày cuốc 3O năm vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc vội vã quá mà cày một năm bằng 1O năm phải trả giá đắt cho hậu quả của việc thiếu thốn cả nhận thức lẫn kiến thức đâm ra bồng bột, hành động sai lầm, mù quáng.
Vậy mới nói:
“Trong cuộc đời này cái gì quá cũng đều không tôt”.
Ngã thì được nhưng ngã đau quá không vực được dậy là cũng không được.
Think Different.

12 Comments