Uncategorized

Nghẹn ngào

Nghẹn ngào, xúc động, không khóc mà nước mắt cứ rơi…
Thật bất ngờ khi đọc những dòng của một người em, một người bạn và hơn thế nửa là một người thầy…
Lúc này đây đang chăm con bệnh, tôi mới thấy thêm yêu công việc của mình, dù ở bất kỳ nơi đâu tôi vẫn có thể làm việc được. Ước mơ về một công việc tự do về thời gian, không gian và làm chủ thời gian, không gian, thu nhập tự động trả về… Ước mơ đó nay đã thành hiện thực <3 <3 <3 Iu lắm Oriflame, iu lắm các đồng đội của tôi <3 <3 <3

3 Comments