Uncategorized

Nghề chọn mình

Nghề chọn mình , tổ nghiệp chọn Thành để gặp được những a chị mà mình có duyên được gặp và được làm chung suốt 8 năm trong showbiz , mỗi hình là mỗi dịp để Thành có thêm những tình cảm từ những a e đồng nghiệp trong nghề , chân quý điều đó và dù có làm 1 nghề nào khác thì những Cô , chú và a chị e model , diễn viên , ca sĩ hay Mc đi trước đều cho Thành 1 bài học cho sự trưởng thành sau này .Cảm ơn đời vì cho Thành gặp mọi người cho đến hôm nay.
” Những tấm hình chưa bao giờ công bố”

42 Comments