Uncategorized

Năm xưa tôi còn bé

Năm xưa tôi còn bé ,mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu ,thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc ,im lặng tôi sầu đau
Mặc dầu nước mắt chảy ,là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin ,người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hêt thấy ,trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải lỗi ,đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh ,mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy ,lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ ,chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết, tôi mất mẹ. Là mất cả bầu trời…