Uncategorized

Mưa

Mưa, áo mưa và bảo hiểm,
Mượn áo mưa thì được chứ chưa thấy ai cho mượn bảo hiểm bao giờ,

Chiều nay đi tư vấn, bước ra khỏi toà nhà thì trời tối vì cơn mưa đang muốn đến, do nôn đón con nên kệ vì tin chắc trong xe luôn có ít nhất 01 áo mưa dù mùa khô hay mùa mưa của Sài Gòn. Vẫn đang mò trong cốp áo mưa thì ào ào mưa tuôn. Sập được cái cốp xe, rút chìa bay thẳng đến chiếc dù anh bảo vệ.
Ảnh hỏi “đi đâu lên đây.?” – hô to “em đi tư vấn bảo hiểm”. – ảnh không tha “không đem áo mưa à?” – xấu hổ đáp “chăc hôm qua mưa nên em chưa gấp áo mưa bỏ vô cốp” – ảnh chỉ vô hầm “cho mượn cái áo mưa xanh kia mà về”; cảm ơn ảnh rối rít nhưng vẫn phải ngồi chờ mưa ngớt vì không ra khỏi dù lúc đó, ướt chắc. Đợi ngớt mưa, mượn áo mưa về hẹn mai qua trả.

Bảo hiểm giống áo mưa, trời nắng chả ai thèm áo mưa (trừ đám 8/1 hồi đó đá banh ở sân Phú Thọ xong về dơ đồ, mặc áo mưa khi trời không mưa) nhưng khi cơn mưa ập đến thì nếu không muốn trễ việc cũng không tìm ra người bán; nhưng áo mưa còn có người cho mượn – bảo hiểm thì chả ai cho ai mượn được.
Dân Sài Gòn ơi, ai lớn lên ở Sg đều thủ sẵn áo mưa trong xe dù mùa mưa hay nắng nhỉ!
Thế mà mùa mưa đứng trên lầu nhìn xuống đường khi trời mưa vẫn thấy nhiều bạn chịu mưa, trú mưa hay mua vội chiéc áo mưa dùng 1 lần hay mua áo mưa với giá cao (qui luật cung cầu);-) và chièu nay Lien là người trú mưa rồi được cho mượn áo mưa ( nhìn quanh cũng chả ai bán cả, muốn trả giá cao để mua áo cho khỏi quay lại trả áo nếu mượn)