Uncategorized

Một lá thư rất xác đáng và mạnh mẽ của các nhà giáo dục quốc tế về tác hại của việc đánh giá

Một lá thư rất xác đáng và mạnh mẽ của các nhà giáo dục quốc tế về tác hại của việc đánh giá, xếp hạng mà OECD cũng như Pisa đang thực hiện đối với nền giáo dục toàn cầu. Đã từ lâu, mình thấy rất khó hiểu và khó chịu về các kết quả xếp hạng giáo dục của các tổ chức này, bởi những căn cứ đánh giá phiến diện của họ, nhiều tiêu chí đánh giá thậm chí đã lỗi thời, không phù hợp với quan điểm giáo dục tiến bộ trong thế kỷ 21. Cảm ơn chị Ly Pham đã chia sẻ bức thư thú vị này và xin share lại để có thời giờ nghiền ngẫm kỹ hơn 🙂

3 Comments