Uncategorized

Một anh chàng đi nhậu về say xỉn bị tổ tuần tra bắt lại

Một anh chàng đi nhậu về say xỉn bị tổ tuần tra bắt lại. Rồi hỏi:
– Anh tên gì?
Anh ta lè nhè trả lời:
– Chả nhớ nữa!
– Anh ở đâu?
– Với ba mẹ tui!
– Ba mẹ anh ở đâu?
– Ở với tui!
– Thế ba mẹ với anh ở đâu?
– Ở với nhau!
– Nhà anh ở đâu?
– Kế nhà hàng xóm!
– Vậy nhà hàng xóm anh ở đâu?
– Nói ra ông cũng không tin đâu.
– Nói nghe xem nào!
– Kế nhà tui.