Uncategorized

Mồng 1 chúc cả nhà viên mãn 1 tháng cát tường như ý

Mồng 1 chúc cả nhà viên mãn 1 tháng cát tường như ý.
Chúng con xin chia phước/hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền quá vãng cùng quyến thuộc và tất cả chúng sinh mọi loài.
Phước thiện do phát tâm pháp thí in ấn kinh sách, dâng hoa, dâng 1000 ngọn tuệ quang , dâng nước, sự phục vụ, sự phát tâm tịnh tài công đức chùa, sự hành thiền, đảnh lễ Phật và rước xá lợi Phật mà chúng con đã làm hôm nay.
Tất cả phước thiện này xin phát sinh năng lực thiện lành hộ trì mỗi gia đình chúng con và bạn bè trên Fb luôn được sự an vui và tấn hoá, sự thành tựu hạnh phúc vững bền.
Lành thay
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo chứng minh
(Lễ dâng 1000 ngọn hoa đang và sám hối hàng tháng ngày 14 và 30AL hàng tháng tại chùa Pháp Vân, 1299 Giải Phóng)

15 Comments

 • Trinh Minh Thu

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quản Thế Âm Bồ Tát ,xin cám ơn anh Tuệ Đông .

  • Tuệ Đông

   Đấng đại bi không cứu khổ, không cứu nạn vì chúng sinh ở Việt Nam phần lớn không bị đói, không bị nạn. Đấng bồ tát chỉ duy nhất có thể làm được cho chúng sinh đó là chỉ đường, là khai thị mở mắt cho mà thấy. Muốn không có khổ, không có nạn phải thực hành thế này nhé em.

   Đại từ bi kinh:

   Người hằng mong an tịnh
   Nên thể hiện pháp lành,
   Có khả năng, chất phát,
   Hiền hòa, không kiêu mạn,

   Sống dễ dàng, tri túc
   Thanh đạm, không rộn ràng,
   Lục căn luôn trong sáng
   Trí tuệ càng hiển minh

   Chuyên cần, không quyến niệm
   Không làm việc ác nhỏ
   Mà bậc trí hiền chê
   Nguyện thái bình an lạc

   Nguyện tất cả sinh linh
   Tràn đầy muôn hạnh phúc
   Chúng sanh dù yếu mạnh
   Lớn nhỏ hoặc trung bình

   Thấp cao không đồng đẳng
   Hết thảy chúng hữu tình
   Lòng từ không phân biệt
   Hữu hình hoặc vô hình

   Đã sinh hoặc chưa sinh
   Gần xa không kể xiết
   Nguyện tất cả sinh linh
   Hạnh phúc luôn tràn đầy

   Đừng lừa đảo lẫn nhau
   Chớ bất mãn điều gì
   Đừng mong ai khổ đau
   Vì tâm niệm sân si

   Hoặc vì nuôi thù oán
   Hãy mở rộng tình thương
   Hy sinh như từ mẫu
   Suốt đời lo che chở

   Đứa con một của mình
   Hãy phát tâm vô lượng
   Đến tất cả sinh linh
   Từ bi gieo khắp cùng

   Cả thế gian khổ hải
   Trên dưới và quanh mình
   Không hẹp hòi oan trái
   Không hờn giận căm thù

   Khi đi, đứng, ngồi nằm
   Bao giờ còn thức tỉnh
   Giữ niệm lành từ bi
   Thân tâm thường thanh tịnh

   Phạm hạnh chính là đây
   Ai xả ly kiến thủ
   Có giới hạnh nghiêm trì
   Viên mãn đạt Chánh tri

   Không ái nhiễm dục trần
   Thoát ly đường sanh tử

  • Tuệ Đông

   Tháng này là tháng cả thế giới mừng Phật Thích Ca đản sinh-thành đạo-Niết bàn nên em chuyển phật Adida sang thời điểm khác cho đỡ phạm với ngài và nhị bảo của ngài em nhé.

 • Trường Lưu

  Đàn lễ hôm qua e cảm thấy có sự hiện diện của Chư Thiên ( lúc thiền cho tâm thanh tịnh) a Tuệ Đông ạ

  • Tuệ Đông

   Tháng này là tháng cả thế giới mừng Phật Thích Ca đản sinh-thành đạo-Niết bàn nên em chuyển phật Adida sang thời điểm khác cho đỡ phạm với ngài và nhị bảo của ngài em nhé.

 • Kimngan Trunghai

  Em xin mạn phép với anh Tuệ Đông ạ. Bất kỳ ai niệm 1 đức Phật cũng là niệm tất cả Chư Phật, Không có Phật Thích Ca thì chúng sanh cõi ta bà không biết Phật A Di Đà. Các ngài từ bi thị hiện để cứu độ chúng sinh. Nhiều nơi và cả quê em họ chỉ niệm Phật A Di Đà không có nghĩa là ko mang ân của Ngài. Có thể anh và em chưa thực hành , học hết các kinh điển Phật giáo và thực hành các phương tiện Chư Phật, Tổ chỉ dạy. Nhưng đã là con Phật thì Nam tông hay bắc tông … cũng đều là con Phật. Mục đích của các ngài là giúp chúng sinh giác ngộ và giải thoát, em cám ơn mọi chia sẻ của anh đê cho mọi đạo hữu có duyên biết và có cơ duyên tham gia tu tập và tạo phước.