Uncategorized

MỚI NGHĨ RA

MỚI NGHĨ RA
Sáng nay đi đám giỗ ở một tỉnh gần Hà Nội, có anh bạn nói:
– Từ ngày bác ấy lên đường xá của tỉnh tốt hơn hẳn. Đúng là “một người làm vua cả tỉnh được nhờ”! Giờ ở đây bao nhiêu dự án đầu tư.
Tự nhiên em thấy để phát triển giao thông và kinh tế chả có gì khó cả.
Cứ 4 năm 1 lần, chọn lấy 4 bác ở 4 tỉnh khác nhau làm lãnh đạo. Trong vòng 50 năm cứ tuần tự như vậy mà làm, không trùng nhau. Đảm bảo giao thông, kinh tế cả nước sẽ khởi sắc.
Có thế thôi mà chả nghĩ ra để hôm qua hiến kế trong “Diên Hồng”. Rõ là tiếc!

13 Comments