Uncategorized

Lúc mới được sinh ra

Lúc mới được sinh ra, bà ngoại cứ hay nói mình rất giống ông cố, theo như mô tả của bà ngoại thì ông cố:
– To cao (cháu của ông cũng to cao)
– Da trắng (cháu của ông da cũng trắng)
– Đẹp trai (cháu của ông đẹp trai khỏi nói)
– Râu quai nón (cháu của ông cũng có, nhưng không để râu)
Bất ngờ hôm nay đứa em trong công ty nghịch nghịch gởi cho tấm hình này, thấy hay quá nên quyết định làm avatar luôn :D.
Có thể vài chục năm sau, mình sẽ thế này :D.
See Translation

49 Comments