Uncategorized

Lợi thế của các startup là quyết nhanh

Lợi thế của các startup là quyết nhanh, thích ứng và xoay chuyển nhanh. Một chiếc xe hơi nhỏ gọn bao giờ chạy cũng nhẹ nhàng và nhanh hơn 1 chiếc xe tải siêu trường siêu trọng – đó là tinh thần mà mình luôn luôn phải học hỏi từ các bạn, các công ty startup để áp vào cỗ máy cồng kềnh của mình.
Chúc mừng ông bạn – kẻ mắc bệnh nan y khởi nghiệp, nay lại tòi thêm triệu chứng mới là con JobsGo này. Thị trường việc làm chưa bao giờ là hết nhu cầu, đặc biệt tại Việt Nam chưa có ai thực sự là leader cho mảng dịch vụ đó. Hy vọng sẽ có nhiều startup như vậy nữa để cho việc tìm người đỡ khổ, để tạo xu hướng nhiều người tham gia hơn.
Góp ý nhỏ cho team là UX nên làm lại, đặc biệt là mấy thao tác apply và bỏ qua jobs, đôi khi đơn giản hoá các thao tác đó chưa hẳn đã hay, nó hợp với việc gì đó qua loa và làm theo lô hơn. Dù sao thì cũng kinh đấy! Chúc mừng Nguyen Khanh Trinh lần nữa!!!

7 Comments