Uncategorized

Life [4]

Life [4]
Bây giờ là 18:06 và bạn Thiện vẫn còn cặm mặt tại cơ quan để bắt đầu hành trình tìm lại cảm giác của những ngày tháng sinh viên năng nổ cùng hoạt động Đoàn. Thiện cũng không mong muốn gì, chỉ cần mọi người sẽ luôn ủng hộ và yêu thích những phong trào sắp tới của Đoàn Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, nhiêu đó là quá đủ rồi.
Chưa kể, hôm nay đẹp trời nên được nhiều cao nhơn trợ giúp nên năng lượng để bung lụa cùng phong trào thanh niên tạm gọi là ĐẦY BÌNH rồi. Thiện cũng mong được kết nối với tất cả mọi người trong thời gian tới thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Vì vậy, mọi người có thể mạnh tay bấm nút Like và Follow Trang thông tin “Đoàn Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ” mà Thiện chia sẻ bên dưới nhé. Biết đâu, chúng ta sẽ có dịp đồng hành vào một ngày đẹp trời nào đó!
Thiện, hé hè!
See Translation