Uncategorized

LỊCH SINH HOẠT NGÔI NHÀ ESSENCE

LỊCH SINH HOẠT NGÔI NHÀ ESSENCE
(y) ESSENCE:
Tối thứ 5 – Cuộc sống hỗ trợ Cuộc sống – Buổi thứ 5
https://www.facebook.com/events/684223298444534/
Chủ đề tuần này: Game – Vỏ bọc và Nỗi sợ
Các nỗi sợ và chúng ta che giấu nỗi sợ như thế nào.
(y) CLB THE NATURE LIFE
1) Tối thứ 4: Khoá thiền Sức mạnh Nội tại – Thièn động
http://thenaturelife.net/Ananda-es.nsf/Dangky…
2) Trưa thứ 4 và thứ 6: Thiền Việt: Ngộ Tự do và Ràng buộc
https://www.facebook.com/events/412462945819090/
Hẹn gặp các bạn trong chương trình tại Ngôi nhà Essence – 61 Vũ Phạm Hàm – gần cầu 361 (đường Láng)