Uncategorized

Hôm nay Fuck ngọe đi Đà nẵng gặp mặt cái đám

Hôm nay Fuck ngọe đi Đà nẵng gặp mặt cái đám
m cô hồn gì đấy xem ra không gặp chả sao.
Chả biết lão có ghé qua quê QN nhà hắn đang có sự vụ cưỡng chế đất đai gì đó khiến một người dân mất đất phải tự vẫn. ?
Rồi cái vụ Đồng tâm nóng bỏng này nữa , mấy chục ae đang bị giam giữ ở Đồng tâm bị nóng như đốt hôm qua chả lẽ ông không cần cứu. Dân Đồng tâm nghèo lắm làm gì có máy lạnh phục vụ các vị công sai đó.
Có ở đâu mà TT ngó lơ chuyện hệ trọng cho cấp dưới giải quyết để đi dự và nói mấy câu tầm phào như xứ Vệ không ?