Uncategorized

Em biết

Em biết….
Trong ty ghét bao nhiêu là yêu nhau bấy nhiêu…
Nhưng bất ngờ này đến bất ngờ kia…
Cũng yêu nhau lâu rồi, cũng trộm nhìn nhau.
Cũng muốn ôm nhau khi thất bại.
Cũng muốn ghét anh khi anh đi bên người khác.
Nhưng em biết… Mình nên là của nhau lâu rồi…
P/s: SỐNG THẬT…

55 Comments