Uncategorized

Dành cho những bạn khách quen đã từng mua hàng và Feedback cho Nhi :

Dành cho những bạn khách quen đã từng mua hàng và Feedback cho Nhi :
Hiện tại công ty vừa gửi liệu trình thuốc mới mà Nhi hiện không có nhu cầu giảm thêm nên sẽ ưu tiên dành tặng 10 liệu trình dùng thử cho 10 bạn khách có cơ địa khó giảm và lờn thuốc đã từng mua hàng bên Nhi .
Đk :
➖ Gửi phản hồi cho N sau khi dùng xong .
➖ Đã từng mua hàng và đã gửi Feedback TỐT cho Nhi vì những bạn này mới đánh giá chân thật nhất về sản phẩm .
Inbox để nhận ngay nhé các bạn khách quen của em
See Translation

37 Comments