Uncategorized

Copy về cho anh chị em tham khảo và chủ động có hướng xử lý

Copy về cho anh chị em tham khảo và chủ động có hướng xử lý. Cái này 1 khi nó vào được LAN là tất cả dữ liệu công ty đi hết luôn :((
Kính gửi các anh/chị/em.
Hiện nay mã độc Wannacry đang lây lan rất nhanh trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Việt Nam là 1 trong số 20 quốc gia có số lượng máy tính nhiễm cao.
Khi máy tính bị nhiễm mã độc này thì toàn bộ dữ liệu sẽ bị mã hóa, muốn giải mã phải trả tiền cho tội phạm mạng số tiền từ 300-600 USD. Sau 3 ngày mà chưa làm, mức tiền chuộc sẽ tăng lên gấp đôi và hết thời hạn 7 ngày nhưng chưa thanh toán thì dữ liệu của người dùng sẽ bị mất.(Trên thế giới hiện chưa có phần mềm nào có thể giải mã ngoài tội phạm mạng)..
Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật bộ phận IT sẽ triển khai theo khuyến cáo của bộ thông tin và truyền thông.
Bộ Phận IT đề nghị các anh/chị phối hợp với bộ phận IT để hạn chế các rủi ro bằng cách:
1. Không mở email chứa các tài liệu nghi ngờ.
2. Không bấm vào link không rõ nguồn gốc.
3. Đặc biệt mỗi cá nhân phải sao lưu thông tin quan trọng bằng thiết bị lưu trữ ngoài như USB hoặc nén lại rồi vô chính email của mình .
Trong trường hợp máy tính bị nhiễm thì sẽ nhìn thấy có hình ảnh như bên dưới, các anh/chị cần ngay lập tức rút điện cấp cho máy tính (Lúc này sẽ không thể tắt được máy tính theo cách thông thường) để mã độc không phát tán sang các máy khác và tiếp tục mã hóa dữ liệu trong máy và gọi cho ban IT.

2 Comments