Uncategorized

Công việc của em nó ngày hôm nay

Công việc của em nó ngày hôm nay
Vừa vui vừa hp lại còn gặt hái được thành quả nữa nhé
Thành quả hn của e nó :
+ 548 Baking soda
+ 20 nạ collagen
+ 7 hút mụn than tre hoạt tính
đặc biệt là thu hoạch được 2 kg nhộng ong vẹ ạk

14 Comments