Uncategorized

Con người được sinh ra để tìm hạnh phúc quanh mình

Con người được sinh ra để tìm hạnh phúc quanh mình. Dẫu đôi lúc nổi buồn che mắt. Cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn.
Người ta vốn dĩ không thương mình, mà mình mang cả lòng cả dạ hướng về người ta. Vậy là người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình?
Ngày trước thích thì cứ làm. Bây giờ hãy cứ vậy đi. Đừng quá quan tâm đến cảm xúc của người khác vì mình sống cho mình. Đơn giản và bình thường.
Đừng tự nghĩ rồi lo lắng không đâu. Cứ đi đi, mọi thứ ở phía trước.
P/s: Lúc nào cũng vậy cứ ngủ một giấc, sáng dậy thì mọi thứ sẽ khác.
See Translation

17 Comments