Uncategorized

Chương trình bới móc quá khứ: những bức ảnh chưa từng công bố

Chương trình bới móc quá khứ: những bức ảnh chưa từng công bố. Tôi của 2 năm trước đấy các ông. Người ta nói đúng, độ kín của trang phục cũng như chiều dài váy của phụ nữ tỉ lệ nghịch với độ tuổi của họ. Tôi của ngày hôm nay, quả thực là đã biết tiết kiệm vải hơn nhiều.

45 Comments