Uncategorized

Chị em bạn dì zì kì

Chị em bạn dì zì kì , sao giống dữ thần vậy ,Annabelle !
Tao nên nhận tao là AnnaMai giống mày ko? hay thôi mày đổi thành Beo Ngô cho giống tao .
Trời đánh, hết người cho mình giống haysao tào lao giống quỉ yêu này .
Buồn thật sự

13 Comments