Uncategorized

Chaebul

Chaebul.com – trang điện tử chuyên nghiên cứu các tập đoàn gia đình trị ( chaebol ) của Hàn Quốc – công bố báo cáo mới nhất cho biết tài sản của 4 chaebol lớn nhất nước này là Samsung, Hyundai Motor, SK và LG đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.
Cụ thể, tổng giá trị tài sản của 4 “ông lớn” trên vào khoảng 864.900 tỷ won tính đến cuối năm 2016, tăng 33,5% so với mức 647.600 tỷ won hồi cuối năm 2011. Khối lượng tài sản thuộc về Samsung – chaebol số 1 của Hàn Quốc – là 363.200 tỷ won tính đến cuối năm 2016, tăng 42% so với 5 năm trước đó.
Tập đoàn Hyundai Motor, sở hữu Hyundai Motor và Kia Motor, có lượng tài sản trị giá 218.600 tỷ won, tăng 41,4% trong giai đoạn 2011-2016. Còn SK và LG đều ghi nhận khối lượng tài sản tăng lần lượt 25,1% và 11,5%, lên 170.700 tỷ won và 112.300 tỷ won.