Tin tức tổng hợp

Cha mẹ nuôi con không quản tháng năm, Con nuôi bố mẹ tính từng giờ

“Cha mẹ nuôi con không quản tháng năm,

Con nuôi bố mẹ tính từng giờ”

❓Bạn nuôi con sẽ mong muốn và chắc chắn rằng chúng sẽ chăm sóc được mình không?

❓Bạn có dự định cho về già và chắc chắn tiền lương hưu sẽ đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và chữa bệnh không?

Bảo hiểm nhân thọ là đứa con vật chất của bạn,

?khi khoẻ mạnh chúng sẽ biếu bạn tiền để lo chi phí hàng ngày,

?khi đau ốm chúng sẽ biếu bạn tiền để lo viện phí,

☠️khi bạn không qua khỏi chúng sẽ biếu bạn tiền để cho các anh chị em của mình!

Vậy vì sao bạn chưa tham gia?

Xem thêm bài liên quan: mỡ máu cao và cách điều trị