Uncategorized

Ảnh nói không muốn tuổi già của mình bệnh tật nằmm đó rồi đợi những nghệ sĩ đồng nghiệp tổ chức những đêm nhạc từ thiện cho mình tiền chửa bệnh

Ảnh nói không muốn tuổi già của mình bệnh tật nằmm đó rồi đợi những nghệ sĩ đồng nghiệp tổ chức những đêm nhạc từ thiện cho mình tiền chửa bệnh…
Mọi người còn có ai đó để dựa vào nhưng Hưng thì không có ai cả…
Nghệ sĩ lắm tài, nhiều tật, sống ồn ào mà suy nghĩ đến cuối đời vẫn muốn tự lực cánh sinh, không muốn là gánh nặng cho ai cả… Chỉ bấy nhiêu thôi là rất rất đáng trân trọng anh rồi.
Trước giờ thì không, nhưng từ giờ mình sẽ thử nghe nhạc của anh.
* Những ai phải trải qua tuổi thơ không bằng phẳng hoặc cuộc sống thăng trầm nhiều trãi nghiệm thì dễ dàng cảm nhận được những điều này hơn là nghĩ theo hướng “một chiêu trò”.!
Thương!