Uncategorized

Ai cũng có quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày

Ai cũng có quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày. Vậy tại sao những người thành công lại làm được nhiều việc hơn chúng ta? Họ nhanh hơn ta ư? Hay họ thông minh hơn ta? Họ có nhiều sự trợ giúp hơn chăng? Có lẽ là vậy, nhưng quan trọng hơn hết, họ có những thủ thuật tận dụng thời gian và loại bỏ những việc không quan trọng.Dưới đây là 6 điều mà những người “thành công” làm mỗi ngày để đạt được kết quả và thành công nhé.
https://duan1000.com/bi-mat-so-huu-100-000-khach-hang-tie…/…