Uncategorized

9/5/17

9/5/17
Đường đến Đại học Paris 7, ngày đẹp trời.
Bổ sung: Vừa hỏi được sơ sơ là: Mấy cái cọc có những khối đá mô phỏng này là 1 trong 19 công trình nghệ thuật dọc theo đường tàu Tramway chạy quanh Paris. Tác giả của công trình này là một nghệ sĩ, một lần ông ấy lên trên núi và thấy mây ở dưới lưng chừng núi, còn trên này là núi đá. Ý tưởng đá giữa trời xuất phát từ kỷ niệm đó của ông. Những cái cọc đó cao 7 mét và được coi như là những cột buồm…

6 Comments